Biobased materialen - sterkte en buigzaamheid testen

Achtergronden bij onze advertenties

Plastic uit planten

De grondstof voor plastic is meestal aardolie. Gebruik van olie zorgt voor CO2-uitstoot en maakt ons afhankelijk van andere landen. Bovendien stijgt de olieprijs.

Kunststof uit plantenresten heeft die nadelen niet. Planten nemen CO2 juist op. Wageningen UR ontwikkelt al jaren kennis en technologieën die bioplastics economisch haalbaar maken. Dit levert zelfs nieuwe materialen op die uit aardolie niet zomaar gemaakt kunnen worden, zoals sterkere en lichtere vezels en bacteriewerende verpakkingen voor betere houdbaarheid. Daarmee draagt Wageningen UR bij aan de kwaliteit van leven.

Biobased Performance Materials

Wageningen UR is trekker van Biobased Performance Materials, een groot onderzoeksprogramma dat gericht is op het ontwikkelen van biopolymeren (grondstoffen voor biobased kunststoffen). Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen werken hierin samen, met steun van de nationale overheid. De Topsector Chemie en het ministerie van Economische Zaken hebben onlangs €3 miljoen beschikbaar gesteld voor nieuwe projecten binnen dit succesvolle programma. Bedrijven kunnen nu voorstellen indienen voor onderzoek dat zij binnen Biobased Performance Materials willen gaan uitvoeren.

Meer informatie