Population and Evolutionary Dynamics of ESBLs in Poultry (PEDEP)

Waarom verspreiden ESBL’s zich in kippen? Het project PEDEP zoekt een antwoord op deze onderzoeksvraag. Met als doel om de verspreiding ESBL's vanuit de kip naar de mens in de toekomst te beperken.

Het is bekend dat ESBL’s (Extended Spectrum Beta-Lactamase) bepaalde antibiotica onwerkbaar maken. Het doel van het project is het verklaren van het succes van ESBL-producerende bacteriën en hun plasmiden in vleeskuikens.

Meer informatie over het project kunt u op de projectpagina Population and Evolutionary Dynamics of ESBL's in Poultry (PEDEP) vinden.