Porcine Epidemische Diarree (PED) in 2015

Uitbraken van diarree bij varkens ten gevolge van Porcine Epidemische Diarree Virus (PEDV) worden nog steeds vastgesteld, met name in Oost-Nederland. Eind 2015 is het een van de belangrijkste schadeposten voor varkenshouderijen.

Vaststellen of uitsluiten PED
Goede laboratoriumdiagnostiek is onmisbaar om op een betrouwbare manier de infectie vast te stellen en te controleren of een bedrijf (weer) vrij is van de ziekte. CVI beschikt over tests om de infectie en het virus aan te tonen. In samenwerking met veterinaire instituten in de ons omringende landen werkt CVI aan de optimalisatie en de validatie van deze tests om met zekerheid te kunnen zeggen dat deze diagnostiek op een goede en betrouwbare manier gebeurt. Voor het aantonen van PED-virus kunnen mestmonsters hierop getest worden met een PCR-test; bloed kan op antistoffen tegen het virus getest worden om de infectie vast te stellen.

Preventie besmetting
Een goede hygiëne is uiterst belangrijk om PED-besmettingen te voorkómen of om een bedrijf weer vrij te krijgen van het virus. De belangrijkste besmettingsroutes van PED zijn het transport van dieren, aanvoer van besmette biggen, bezoekers op het bedrijf en transporten van mest. Het PED-virus is in principe goed gevoelig voor veel van de bekende desinfectiemiddelen, maar in mest zijn oxiderende desinfectiemiddelen, zoals waterstofperoxide e.d., doorgaans het meest effectief.

Meer informatie over PED