spuitmachine in boomgaard die zelfstandig met laserscanner nauwkeurig de spuitplek bepaalt

Achtergronden bij onze advertenties

Preciezer met pesticiden

Fruittelers zoeken naar manieren om het pesticidegebruik terug te dringen. Precieze doseringen, alleen op de plekken van de boom waar dat nodig is, geeft al snel een besparing van 25 tot 30 procent, ontdekten onderzoekers van Wageningen UR.

Met het bedrijfsleven ontwikkelden zij een spuitmachine die in de boomgaard zelfstandig met een laserscanner nauwkeurig de spuitplek bepaalt. Dat vermindert het gebruik van pesticiden aanzienlijk. Met deze techniek, waarmee Nederland vele jaren vooroploopt, draagt Wageningen UR bij aan de kwaliteit van leven.

Marcel Wenneker
De ontwikkeling van deze autonoom rijdende tractor in combinatie met een precisiespuit leidt tot een belangrijke sprong voorwaarts in de bedrijfsvoering van fruitteeltbedrijven. Dit resulteert niet alleen in een kostenbesparing, maar draagt ook bij aan een betere plantgezondheid en milieu.
Marcel Wenneker

Meer informatie

Artikel in Wageningen World, nr 1 2014

Downloads