Project Aanmelden ACT Wageningen University Studentproject

Project aanmelden

Inhoud

Wij bieden alle projecten aan onze studenten aan via een interne universiteitswebsite. De beschrijvingen dienen de aandacht van studenten te trekken en hen te informeren over de te verwachten output. De contouren van hun taken dienen duidelijk te zijn en ook is het goed wanneer de opdrachtgever aangeeft welke expertise verwacht wordt om het project goed uit te kunnen voeren.Het is in dit stadium echter niet nodig om een heel gedetailleerde beschrijving van taken te geven. Het studententeam zal zijn eigen benadering moeten kiezen; enige vrijheid daarin is wenselijk. Uiteraard zal nadere uitwerking in overleg met de opdrachtgever plaatsvinden.

Invulformulier

Gebruik het formulier onderaan voor het aanleveren van uw projectomschrijving. Vul alle velden in zodat relevante informatie voor studenten beschikbaar is. Nadat wij het formulier hebben ontvangen gaan wij na of het project in de cursus past en in overeenstemming is met het niveau en expertise van de studenten. Indien nodig nemen wij contact met u op om de beschrijving te verbeteren, meer aantrekkelijk te maken of te verhelderen.

Taal

Ongeveer een derde van onze studenten spreekt geen Nederlands, alle studenten beheersen de Engelse taal. Alleen als projectuitvoering en rapportage echt in het Nederlands moeten, kunt u het formulier in het Nederlands invullen, anders ontvangen wij het bij voorkeur in het Engels. Daarbij is het mogelijk om aan te geven dat minstens een deel van de studenten de Nederlandse taal dient te beheersen, bijvoorbeeld omdat een groot deel van de informatie in het Nederlands is of om gesprekken te voeren met mensen die geen Engels spreken.

Wat gebeurt er na het inleveren van de projectbeschrijving?

Als de projectbeschrijving klaar is wordt hij gepubliceerd op onze website. Studenten schrijven een sollicitatiebrief met curriculum vitae aan de coördinatoren van het vak. Zij stellen de teams samen op basis van de vereiste disciplinaire mix en de belangstelling van de studenten.Wij nemen contact op met de opdrachtgever zodra wij weten dat een project geselecteerd is voor uitvoering. U ontvangt dan ook nadere informatie over roostering van het vak. Ook wanneer uw project niet is geselecteerd, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. U zult dan gevraagd worden of u het in een latere periode nogmaals wilt aanbieden.De projecten kunnen het hele jaar worden ingediend. Zij starten in september, november, januari, maart en mei.