Onderwerp scriptie

Publieke acceptatie van zonneparken

Hoe worden zonneparken gepresenteerd in de media? Wat betekent dit voor het huidige maatschappelijke debat over zonne-energie en hoe zou dit de publieke acceptatie kunnen beïnvloeden? En wat zegt dit over onder welke voorwaarden zonneparken mogelijk meer acceptabel zijn voor het brede publiek?

Jarenlang bestond in Nederland een groot maatschappelijke draagvlak voor zonne-energie. Tot voor kort werden zonnepanelen vooral toegepast in de woningbouw. Nu er steeds meer zonneparken op de grond en het water verschijnen, groeit de publieke weerstand ertegen. De media besteden veel aandacht aan dit fenomeen. Ze brengen bezwaren van omwonenden, lokale energiecoöperaties, politieke partijen en landbouw- en natuurorganisaties in beeld. Dergelijke artikelen zijn een rijke bron van informatie voor voorwaarden voor publieke acceptatie van zonneparken en zonne-energie in het algemeen. Media geven inzicht in de veronderstelde voordelen en schaduwzijden van plannen en gerealiseerde parken. Daarnaast geven de reacties van burgers zelf op gerealiseerde zonneparken inzicht in publieke acceptatie en weerstand.

Onderzoek

  • Analyse berichtgeving invloedrijke Nederlandstalige media
  • Case study, een enkele of vergelijkend, op basis van document analyse en interviews eventueel aangevuld met participerende observatie