Onderwerp scriptie

Rampen en Public Health

Thesis/Internship

Een ramp is een zwaar ongeval of een andere gebeurtenis waarbij het leven en de gezondheid van veel personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate zijn geschaad of worden bedreigd, en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten of organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken (artikel 1).

Vind je dit een interessant onderwerp om onderzoek naar te doen? Dan kan je samen met SDC (Jeroen Warner) een stage of thesis rondom Rampen en Public Health, bijvoorbeeld door middel van een stage bij het Rode Kruis in DenHaag, doen. Er is veel mogelijk.

Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Lenneke Vaandrager (lenneke.vaandrager@wur.nl; met thesiscoordination.hso@wur.nl in de CC).

Duration: 4-6 months
Language: Dutch

Start Date: September 2020