Rapport 724

Effect van genetische aanleg en geboortegewicht op de technische resultaten van biggen en vleesvarkens