Resultaten derogatiemeetnet beschikbaar op Agrimatie

Wageningen Economic Research stelt via de website Agrimatie onderzoeksresultaten beschikbaar. Hier zijn nu ook de resultaten van het LMM-derogatiemeetnet te vinden.

Op Agrimatie zijn de resultaten van het LMM-derogatiemeetnet voor de periode 2006 tot en met 2015 gepresenteerd. In het derogatiemeetnet volgen we de landbouwpraktijk en waterkwaliteit op de 300 bedrijven die voor derogatie zijn aangemeld. De resultaten beschrijven we jaarlijks in de gemeenschappelijke derogatierapportage van RIVM en Wageningen Economic Research. Op Agrimatie presenteren we de belangrijkste resultaten.

De afzonderlijke resultaten zijn te vinden onder de knop 'Degoratiebedrijven' op Agrimatie. We onderscheiden 8 thema’s:

Per thema brengen we ontwikkelingen via een aantal indicatoren in een of meerdere figuren in beeld.

De eerste thema’s zijn gebaseerd op resultaten van het Bedrijveninformatienet van Wageningen Economic Research. Het laatste thema (nitraatconcentratie) is door mede-uitvoerder RIVM opgesteld.

Geïnteresseerden kunnen op de website interactief data opvragen, figuren naar behoefte aanpassen (bijvoorbeeld door jaren of regio’s weg te laten) en de onderliggende resultaten ook downloaden.

Deze publicatie wordt eenmaal per jaar geactualiseerd. Namelijk: zodra de formele derogatierapportage aan de Tweede Kamer is verstuurd.


Tanja de Koeijer.