Resultaten derogatiemeetnet beschikbaar op Agrimatie

Wageningen Economic Research stelt via de website Agrimatie onderzoeksresultaten beschikbaar. Hier zijn nu ook de resultaten van het LMM-derogatiemeetnet te vinden.