Impact story

Risicobeoordeling en kwantitatieve veterinaire epidemiologie

In een wereld vol gevaren waarin we voortdurend proberen om risico's tot een minimum te beperken, is het de moeite waard om deze risico's in categorieën onder te verdelen zodat maatregelen daarop kunnen worden afgestemd en financiële middelen efficiënt kunnen worden ingezet. Dit geldt ook voor dierziekten. Bij Wageningen Bioveterinary Research analyseert een team van risicobeoordelaars allerlei risico's, onder andere met betrekking tot het introduceren van besmettelijke dierziekten en antimicrobiële resistentie. Hiervoor gebruiken ze kwalitatieve en kwantitatieve methoden.

In de epidemiologie wordt onderzoek gedaan naar de dynamiek van (besmettelijke) ziekten binnen en tussen populaties. Dit is belangrijk om goed te kunnen anticiperen op de verspreiding van ziekten in menselijke populaties, maar ook in dierenpopulaties. Bij Wageningen Bioveterinary Research richten we ons op dierziekten en zoönosen. Een belangrijk voorbeeld hiervan is de vogelgriep. Door het moment van introductie te herleiden en risicokaarten te creëren, voorzien we de overheid van de informatie die ze nodig hebben om controlemaatregelen in te voeren. Een belangrijk onderdeel hiervan is het ontwikkelen van dynamische modellen waaruit blijkt hoe de ziekte binnen en tussen veehouderijen wordt overgedragen.

Een relatief nieuw onderzoeksgebied is de relatie tussen veehouderij en de volksgezondheid. Wageningen Bioveterinary Research draagt bij aan dit onderzoek met krachtige statistische analyses om inzicht te krijgen in de risico's voor de bevolking.

Met deze voorbeelden draagt de epidemiologiegroep bij aan een veiliger leven voor mens en dier.