Impact story

Robuust vee klaar voor de toekomst

Het gebruik en behoud van de genetische diversiteit om nieuwe generaties veerkrachtige en gezonde dieren te kunnen fokken die voldoen aan maatschappelijke eisen, vereist nieuwe fok- en fenotyperingstools. Wageningen Livestock Research startte daarom binnen het Breed4Food-programma multidisciplinair onderzoek.

Nieuwe fokkerijkenmerken

Nieuwe modellen voor genetische evaluatie van miljoenen genotypen en voor genomische voorspelling en / of het gebruik van informatie van kruiselingen, zijn ontwikkeld en geïmplementeerd in de fokprogramma's via de MIXBLUP-software. Dit heeft inmiddels geleid tot het nieuwe kenmerk 'voeropname van melkvee'. Nederland is het eerste land dat dit kenmerk introduceert.

Verder kijken dan traditionele fokkerijontwikkeling onthult een hele nieuwe reeks van mogelijke fenotypische en genetische informatie die ons helpt om de robuustheid van ons vee te verbeteren
Roel Veerkamp, afdelingshoofd Fokkerij en genomica

Robuustere dieren

Het Breed4Food programme draagt bij aan meer robuuste dieren met een verbeterde welzijn, verantwoord gebruik van hulpbronnen, meer toegevoegde waarde voor consumenten, verbeterde voedselveiligheid en minder emissies, wat leidt tot een lagere footprint.