Zeeprik zenderen om het zwemgedrag te kunnen monitoren

Achtergronden bij onze advertenties

Ruim baan voor trekvis

Vissen die migreren tussen de zoute zee en zoet rivierwater komen onderweg tal van barrières tegen, zoals de Afsluitdijk. Nabij de spuisluizen in de dijk bestuderen Wageningse onderzoekers via zenders het zwemgedrag van grote vissen, zoals zeeprikken en forellen. Ook wordt bekeken in hoeverre kleine visjes deze hordes weten te nemen.

Foto: Zeeprik wordt gezenderd om het zwemgedrag te kunnen monitoren

Met dit inzicht kunnen ontwerpers waterwerken realiseren die veilig én diervriendelijk zijn. Tijdens de Wereldvismigratiedag, op 24 mei 2014, is er wereldwijd aandacht voor de vrije doorgang voor trekvissen.

Er zijn serieuze plannen voor een Vismigratierivier die vis door de Afsluitdijk loodst. Dat is een enorme investering. Onderzoek naar het zwemgedrag van vissen is nodig om de noodzaak van zo'n maatregel aan te tonen en om de rivier zo aan te leggen dat vissen er ook gebruik van gaan maken.
Ben Griffioen, onderzoeker IMARES Wageningen UR

Akoestische viszenders

Akoestische viszenders worden gebruikt om individuele vissen over langere afstanden en met tijdsintervallen te volgen

Akoestische beelden

Met de DIDSON bestaat de mogelijkheid beelden te maken van visgedrag nabij bijvoorbeeld sluizen, turbines of visnetten in troebel water of zelf ’s nachts.

World Fish Migration Day

Op World Fish Migration Day worden er wereldwijd evenementen georganiseerd om te onderstrepen dat vrije migratie voor vissen cruciaal is voor gezonde visbestanden. Bekijk wat er op zaterdag 24 mei in Nederland te doen is in het teken van Wereldvismigratiedag.