Product of dienst

Ruimtelijke klimaatverdeling meten

Wageningen University & Research beschikt over verschillende draadloze meetsystemen waarmee het klimaat in een tuinbouwkas inzichtelijk kan worden gemaakt. De sensoren meten de temperatuur en relatieve luchtigheid van de lucht. Het systeem is in staat momentaan het klimaat in de kas te visualiseren zoals in de figuur te zien is.

Temperatuurverdeling in kas

Op deze wijze kan het actuele klimaat direct gerelateerd worden het heersende buitenklimaat en de klimaatregeling. Overigens kan het systeem natuurlijk ook worden ingezet in een koelcel, kantoorgebouw etc.

Specificaties van het meetsysteem

Het systeem meet de luchttemperatuur en de luchtvochtigheid maar ook een meting van de CO2-concentratie in de lucht behoort tot de mogelijkheden. De frequentie waarmee het klimaat wordt gemeten is instelbaar. Een deel van het meetsysteem bestaat uit geventileerde meetsensoren die ook bij hoge zonne-instraling een nauwkeurige meting kunnen uitvoeren van de luchtcondities. Per meetset kan maximaal op 100 verschillende locaties in de kas worden gemeten.

Toepassing van het systeem

De systemen worden momenteel gebruikt om het klimaat te meten bij verschillende tuindersbedrijven waar nieuwe regelingen zijn ontwikkeld of een andere vorm van luchtbehandeling wordt toegepast.

Voorbeeldprojecten zijn:

  • Gecontroleerde vochtafvoer bij schermen
  • Ventilatievoud: de praktijk