SUPER-B wil graag informatie van imkers en telers

Tjeerd Blacquière

Zoek op Google naar SUPER-B en je komt uit bij Skoda. Fout dus (daar moeten we nog wat aan doen), want SUPER-B is de COST-actie van de EU, die zich richt op het verbeteren van de bestuiving door insecten van geteelde gewassen en planten in de natuur. COST subsidieert geen onderzoek maar stimuleert het bouwen van netwerken van wetenschappers en gebruikers van kennis over bepaalde onderwerpen. Daartoe subsidieert COST workshops, trainingsbijeenkomsten en werkbezoeken van jonge onderzoekers aan gastinstituten in andere deelnemende landen. Net als SUPER-B nu, is destijds ook COLOSS gestart als een COST-actie.

Het netwerk SUPER-B (Sustainable Pollination in Europe) richt zich op de ecosysteemdienst bestuiving. Het is bekend dat in vergelijking met een halve of een hele eeuw geleden heel veel bestuivende insecten zijn achteruitgegaan: zowel minder soorten als minder individuen. Allerlei factoren kunnen daaraan ten grondslag liggen, en het is de vraag in hoeverre ook de dienst ‘bestuiving’ voor de landbouw en de natuur evenredig is achteruitgegaan. De belangrijke vragen van SUPER-B zijn: Wat is de waarde en het voordeel van de dienst bestuiving; wie verzorgen de dienst (welke insecten en in welke mate); wat veroorzaakt de achteruitgang van bestuiving en bestuivers; hoe kan een achteruitgang van de bestuivingsdienst worden afgeremd en/of omgebogen.

SUPER-B

In het kader van de laatste vraag probeert werkgroep 3 van het netwerk informatie te verkrijgen over de beschikbaarheid en de vraag naar bestuiving in de Europese landbouw. De eerste stap op die weg is een enquête onder imkers en onder kwekers (met name fruittelers) naar aanbod en vraag aan bestuiving.

Enquête

Het is deze enquête waarvoor ik hier uw aandacht vraag. De enquête is gemaakt door Tom Breeze van de universiteit van Reading (Engeland) en vervolgens vertaald in diverse Europese talen, waaronder Nederlands. De enquête werkt via internet, en kan worden geopend via de onderstaande link. Volgend voorjaar wordt over de resultaten teruggekoppeld. Ik hoop van harte dat u als Nederlandse imkers en kwekers in groten getale reageert.