Schapen

Wageningen University & Research doet onderzoek naar schapen, dit zijn vaak thema’s waar een multidisciplinaire aanpak vereist is, zoals: ziekten, samenstelling van de genenpool en rendabiliteit. Door deze onderwerpen met een brede aanpak te onderzoeken draagt Wageningen UR bij aan de kwaliteit van leven.

Publications