Scholen haring en sprot te zien via onderwatercamera en 3D-beelden bij haringsurvey

Scholen haring en sprot te zien via onderwatercamera en 3D-beelden bij haringsurvey

De onderzoekers die op de Noordzee bezig zijn met de akoestische survey haring, gebruiken nieuwe technieken om scholen vis in beeld te krijgen. Ze maken niet alleen gebruik van echo-visualisaties, maar ook van 3D-beelden en er is een GoPro-camera gemonteerd in de netten.

Beschrijving van de Survey:

ScheepsBlog:

Er is al veel gebeurd de afgelopen weken tijdens de survey: eerst is alle akoestische apparatuur gecallibreerd, daarna is begonnen met het bevaren van het gebied, volgens de vooraf bepaalde systematische route. Met de nieuwe combinatie van technieken kunnen scholen vis duidelijker in beeld worden gebracht.

In het weekend is, terwijl het schip in de haven lag, aan lokale bewoners een cursus "haring happen" gegeven. Vanaf maandag is een masterstudent mee aan boord, die gaat kijken naar soortherkenning via de echobeelden.

De trawl sonar geeft een school vissen weer.
De trawl sonar geeft een school vissen weer.

Trawl sonar screenshot van de school in het net
Trawl sonar screenshot van de school in het net
Met de multibeam echosounder data kan een 3D-beeld gemaakt worden.
Met de multibeam echosounder data kan een 3D-beeld gemaakt worden.
De camera in het net legt het moment vast, dat de haring het net binnenzwemt.
De camera in het net legt het moment vast, dat de haring het net binnenzwemt.