SenTo (Senioren van de Toekomst): consumentenpanel van 55-plussers

Het SenTo-panel van Wageningen Food & Biobased Research geeft inzicht in voedselkeuzes, productbeleving en eetgedrag van oudere consumenten.

Het aandeel senioren in de samenleving neemt toe en de groep van ouderen wordt steeds diverser. Deze ontwikkeling brengt zowel kansen als uitdagingen met zich mee. Hoe help je oudere consumenten bij het maken van verantwoorde voedingskeuzes? Staan zij open voor voedingsmiddelen met extra eiwit? Hoe waarderen 55-plussers de smaak van soep met minder zout? Het is niet eenvoudig deze vragen te beantwoorden. De smaakbeleving en voedingsbehoefte van senioren wijkt af van die van jongere doelgroepen en zij beleven producten op een andere manier. Daarbij komt dat ‘de’ oudere consument niet bestaat. Zo is de een nog prima in staat om zelf boodschappen te doen, terwijl de ander afhankelijk is van een maaltijd die wordt thuisbezorgd.

Het SenTo-consumentenpanel van Wageningen Food & Biobased Research geeft voedingsmiddelenbedrijven inzicht in de wensen en behoeftes van senioren ten aanzien van voedingsmiddelen. Die kunnen zo gericht producten ontwikkelen, met een grotere kans van slagen.

De ruim 800 deelnemers van SenTo zijn zelfstandig wonende senioren tussen de 55 en 93 jaar, met uiteenlopende opleidingsniveaus, die toegang hebben tot een computer met internet. Zij vullen regelmatig vragenlijsten in over hun gezondheid, hun gewicht en hun sociale leven. Van een groot deel van de panelleden is het sensorisch vermogen (smaak, reuk) getest. SenTo-leden worden regelmatig uitgenodigd voor onderzoek waarbij ze bestaande en experimentele producten beoordelen - in een sensorisch lab, een virtuele supermarkt of gewoon thuis. Via vragenlijsten of groepsdiscussies wordt bijvoorbeeld onderzocht hoe zij voedingsmiddelen waarderen, kiezen en bereiden, en hoeveel ze ervan eten. Daarnaast wordt bekeken of het monitoren van gezondheid, via geavanceerde zelf-meetinstrumenten, mensen kan motiveren gezonde keuzes te maken op het gebied van voeding en leefstijl. Inzet van SenTo - qua omvang en samenstelling uniek in Europa - maakt het mogelijk om vragen te beantwoorden over subgroepen, zoals ‘kan een eiwitdrank senioren met lichte ondervoeding helpen of ‘roept dit product bij 70- en 90-jarigen dezelfde emoties op?’  

Voedselkeuze van senioren

Wageningen Food & Biobased Research zet SenTo in voor diverse onderzoeksprogramma’s en -projecten. Eén daarvan is Cater with Care waarin wij samen met zorginstellingen en bedrijven werken aan voedingsmiddelen die ondervoeding helpen voorkomen. SenTo heeft inzicht gegeven in de gewenste voedingswaarde, portiegrootte, smaak en textuur van de producten.

Wageningen Food & Biobased Research is partner in de publiek-private samenwerking Personalized Nutrition and Health. Hierin onderzoeken wij, samen met onderzoeksorganisatie TNO en Wageningen Economic Research, of gepersonaliseerd advies ouderen kan helpen bij het maken van verantwoorde keuzes in voeding en leefstijl. Op basis van bloedwaardes (onder meer cholesterol en glucose), lichaamsmetingen (lengte, gewicht, bovenarm en –beenomtrek, spierkracht), informatie over leefgewoontes en genetische data krijgen SenTo-leden gericht advies voor voeding en leefstijl. In het project De Intelligente consument worden ICT-toepassingen ontwikkeld die mensen stimuleren gezonde voedselkeuzes te maken. Een daarvan is de Receptenchecker die aangeeft of een recept past in een dieet met minder zout of cholesterol, of de juiste hoeveelheid vezels bevat, De toepassing geeft ook suggesties voor hoe je ingrediënten kunt vervangen. Het SenTo-panel testte de App op gebruiksvriendelijkheid.

Binnen het IPOP-project hebben wij onderzocht of ouderen te segmenteren zijn op basis van de emoties die voedingsmiddelen bij hen oproepen.