Product of dienst

Simulatie temperatuurverdeling en luchtstroming

CFD is een rekenmodel dat stromings- en temperatuurprofielen in, door of langs een willekeurige geometrie kan berekenen. Hiermee kunnen bestaande of nieuwe ontwerpen van installaties (klimaatkamers, gebouwen, elektronica, bewaarcellen, etc.) worden geanalyseerd op temperatuur- en luchtverdeling onder normale of extreme situaties.

CFD figuur

CFD-modellen geven inzicht in de werking van een installatie onder uiteenlopende condities zonder dat kostbare praktijk experimenten  uitgevoerd hoeven te worden. Ventilatiepatronen, temperatuurverdelingen en emissies van stoffen kunnen snel en voor een reeks van randvoorwaarden in beeld worden gebracht. Door modelaanpassingen kunnen de effecten van aangepaste ontwerpen of specifieke maatregelen zoals bijvoorbeeld verhoging van de capaciteit, verlaging van de temperatuur, enz. direct worden geanalyseerd. Hiermee is CFD een krachtige tool voor het ontwerpen van effectieve klimaatbeheersing.

Wageningen Plant Research heeft veel ervaring met de toepassing van CFD voor het ontwerpen van klimaatbeheersingsapparatuur voor kassen en bewaarruimtes. Met de inzet van deze tool is een reeks projecten succesvol uitgevoerd, waaronder:

  • de ontwikkeling van een prototype voor een luchtontvochtigingssysteem
  • het verbeteren van de temperatuurverdeling in kassen
  • ventilatiesystemen voor kassen in de tropen
  • emissieberekeningen van gewasbeschermingsmiddelen uit kassen.