Onderwerp scriptie

Spelworkshops: een brug tussen boeren en burgers?

De varkenssector heeft te maken met zowel economische druk als maatschappelijke kritiek: dierenwelzijn, megastallen, humane gezondheid, milieubelasting etc. In verschillende regio’s in Nederland lopen de gemoederen bij zowel boeren als burgers hoog op. De sector heeft verschillende investeringen tot zijn beschikking om hier op te reageren, maar de varkenshouders zijn ook afhankelijk van de consumentenvraag.

Hoewel de problemen steeds beter zichtbaar worden, lijken boeren en burgers in hun eigen taal te praten en te denken binnen hun eigen, bestaande kaders. Een mogelijke manier om het gat tussen boeren en burgers te dichten en ze dichter bij elkaar te brengen is het gebruik van rollenspellen.

Doel

Het doel van het onderzoek is om een mogelijke verandering in perceptie te meten t.a.v. de Nederlandse varkenshouderij, als gevolg van het spelen van het spel. De student wordt verwacht om (1) een bestaand spel zo aan te passen dat de rol van consumenten en burgers meegenomen wordt in het spel (2) een methode te ontwikkelen om een eventueel leereffect en verandering in perceptie van consumenten en burgers te meten t.a.v. de varkenshouderij als gevolg van het spelen van het spel, (3) een serie aan rollenspellen met consumenten en burgers te spelen, en (4) de resultaten te analyseren en te rapporteren.