Thesis subject

Spelworkshops met varkenshouders voor inzicht in investeringsbeslissingen en samenwerking

Strategische investeringsbeslissingen van- en samenwerking tussen varkenshouders als reactie op economische en maatschappelijke druk, hebben gevolgen voor dynamieken buiten het boerenbedrijf, zoals landschapskwaliteit, humane gezondheid, en prijsfluctuaties.

Naast bedrijfsstructuur en persoonlijkheid van de varkenshouder is het bekend dat interactie tussen varkenshouders onderling investeringskeuzen beïnvloedt.  Om meer inzicht te krijgen in, o.a., de invloed van interactie tussen varkenshouders op investeringsbeslissingen en samenwerking, heb ik een ‘serious game’ ontwikkelt.

De student wordt verwacht om d.m.v. het observeren en analyseren van de interactie tussen varkenshouders tijdens het spel, meer inzicht te krijgen in normen onder varkenshouders die investeringsbeslissingen en samenwerking beïnvloeden.  Hiervoor moeten er methoden worden ontwikkelt om inzicht te krijgen in huidige normen, zoals vragenlijsten voor- en na het spel, een ethogram om observaties te kunnen categoriseren, gespreksanalyse en nabespreking van het spel met de spelers.