Stage - Boeren zonder ploegen in Zuid-Afrika

Klarien Klingen liep stage bij de organisatie Pelum. Deze organisatie werkt aan de bevordering van duurzame landbouw, voedselveiligheid en duurzame ontwikkeling in Zuid-Afrika.

"Ik deed onderzoek naar de toepassing van Conservation Agriculture (CA) in de Eastern Cape Province. CA is een vorm van duurzame landbouw waarbij niet geploegd wordt. De boer verbouwt afwisselend verschillende gewassen op eenzelfde stuk land (gewasrotatie) en laat na de oogst de bodem bedekt met gewasresten. Zo krijg je meer organisch materiaal in de bodem en help je erosie verminderen."

"Ik interviewde boeren en op die manier bracht ik hun landbouwactiviteiten, soorten gewassen en huishoudelijke situatie in kaart. Als het project een aantal jaren loopt, kan gemeten worden in hoeverre CA succesvol is voor deze plek. Tijdens mijn studie heb ik altijd geleerd dat de mening van de boer belangrijk is. Dit zie ik ook terug in mijn stage: pas als boeren de voordelen van CA zien, kan het project een succes worden."

Gerelateerde opleidingen: