Stage

Stage: Effectiviteit behandeling ballastwater

Wageningen Marine Research zoekt studenten die een bijdrage willen leveren aan een studie naar de effecten van lage temperatuur op de behandeling van ballastwater.

Voor scheepvaarttransporten wordt regelmatig water in en uit het schip gepompt voor stabilisatie, het ballastwater. Met dit water worden ook allerlei organismen het ruim in gepompt welke vervolgens getransporteerd worden naar een volgende locatie voordat ze overboord gaan. Om de risico’s van dit ballastwater aan te pakken heeft de internationale maritieme organisatie (IMO) in 2004 een conventie opgesteld waardoor uiteindelijk al het ballastwater behandeld zal moeten gaan worden.

De afgelopen jaren zijn veel ballastwaterbehandelingsystemen (BWS) ontwikkeld en getest op effectiviteit volgens allerlei voorschriften. Deze testen zijn wereldwijd uitgevoerd bij zogenoemde testfaciliteiten en is veel ervaring opgedaan rondom de problemen van mitigeren van ballastwater. Wat bleek echter, al deze testfaciliteiten liggen in een gematigd klimaat (één uitzondering in de tropen) en testen alleen maar gedurende de biologisch productieve zomerperiode. Hierdoor is weinig bekend over de effectiviteit van de systemen en ook de risico’s die sommige systemen met zich mee kunnen dragen onder invloed van koude temperaturen.

Wageningen Marine Research heeft dit probleem al sinds 2008 erkend en is toen begonnen met het onderzoeken naar mogelijkheden om de effectiviteit van deze systemen te testen in de winterperiode. Meer recent is het onderzoek zich gaan richten op de effectiviteit van de chemische stoffen die men bij verschillende BWS gebruikt zoals waterstofperoxide, perazijnzuur, chloor en ozon.

Het onderzoek vindt grotendeels plaats op het laboratorium in Den Helder.

Periode: 5 à 6 maanden