Stage

Stage: Evaluatie interventie Smaaklessen kinderopvang

Voor een goede gezondheid op korte en lange termijn is het belangrijk dat kinderen een gezond eetpatroon aanleren. Jong aangeleerde gewoontes blijven daarnaast grotendeels behouden gedurende de rest van het leven. Een groot aantal jonge kinderen in Nederland brengt één of meerdere dagen per week door in een kinderdagverblijf en eet hier een belangrijk deel van hun dagelijkse voeding. Dit maakt kinderdagverblijven geschikt om te helpen bij het aanleren van een gezond eetpatroon bij jonge kinderen. Vanuit de literatuur is het bekend dat consumptie van gezonde voeding zoals groente en fruit bij kinderen gestimuleerd kan worden door het vaker aan te bieden. Er zijn ook aanwijzingen dat door ‘spelen met eten’, bijvoorbeeld op een speelse manier bezig zijn met voedsel, consumptie van gezonde voeding kan worden gestimuleerd. Er zijn echter nog weinig praktische methoden beschikbaar voor kinderdagverblijven waarmee pedagogisch medewerkers (leidsters) met de kinderen aan de slag kunnen gaan om gezonde voeding te stimuleren.

Het Steunpunt Smaaklessen en EU-Schoolfruit, Wageningen University, is ontwikkelaar en coördinator van Smaaklessen. Smaaklessen is een lesprogramma over eten en smaak voor kinderen op de basisschool (www.smaaklessen.nl). Vorig jaar heeft het steunpunt, als opdracht binnen het Jong Leren Eten initiatief van LNV, een kaartspel voor kinderdagverblijven ontwikkeld: het Smaakspel. Dit spel zou een methode kunnen zijn om interesse in (gezonde) voeding te stimuleren, met als doel consumptie van gezonde voeding te verhogen. Het spel is pas ontwikkeld en nog niet geëvalueerd op implementatiemogelijkheden en effectiviteit. Het Steunpunt Smaaklessen en EU-Schoolfruit start en het Louis Bolk Instituut voeren dit jaar samen een onderzoek uit om het Smaakspel te evalueren.

Activiteiten binnen dit onderzoek zijn:

-Een korte literatuurstudie uitvoeren naar methodes zoals spellen en educatie om het aanleren van een gezond eetpatroon bij jonge kinderen binnen de kinderdagopvang te stimuleren.

-Via interviews/focusgroepen en een korte vragenlijst bij pedagogisch medewerkers en andere betrokken professionals, zoals GGD-medewerkers, nagaan wat hun ervaringen met het spel zijn wat betreft bereik, waardering, succes- en faalfactoren en impact op de kinderen.

-Samen met een aantal pedagogisch medewerkers en andere professionals bekijken op welke manier het spel zo goed mogelijk geïmplementeerd kan worden.     

We zijn op zoek naar een student die eerste helft van 2021 binnen een stage aan dit onderzoek mee wil werken.

Heb je interesse, neem dan contact op met Marieke Battjes-Fries (m.battjes@louisbolk.nl).