Stage koraalrifonderzoek op Bonaire, Caribisch Nederland

Stage

Stage: Koraalrifonderzoek op Bonaire, Caribisch Nederland

We zoeken vier zeer gemotiveerde studenten (MSc) voor onderzoek aan het koraalrif van Bonaire.

Start september 2019

Het koraalrif van Bonaire is van groot belang voor het duiktoerisme, en speelt daarnaast ook een belangrijke rol in kustbescherming. Een gezond koraalrif draagt bij aan de bescherming tegen stormen en zeespiegelstijging en is een economisch belangrijke hulpbron via visserij en toerisme.

Voor het systematisch inventariseren van koraal- en visgemeenschappen aan de lijzijde en windzijde van Bonaire zoeken we vier ervaren studenten. Dat betekent minimaal PADI advanced of vergelijkbaar en voldoende duikervaring (bij voorkeer >50 duiken). De 4 studenten zullen werken als een team van 2 buddyparen waarbij 1 team zich nader zal toeleggen op de visgemeenschappen en het andere team op het benthos.

Hoewel binnen dit onderzoek zeer veel gedoken zal worden, zoeken we studenten met aantoonbare ervaring in het analyseren en rapporteren van onderzoeksgegevens. Data-verwerking moet gebeuren in R en ervaring met deze omgeving is dus een pre.

Taken

  • Ontwikkelen en toepassen van protocollen (gebaseerd op AGRRA en GCRMN) voor inventarisatie van de koraal- en visgemeenschappen;
  • Verzamelen van onderzoeksdata (vissen en benthos, oa koralen, algen, sponzen) op ongeveer 115 locaties tot 20m diepte;
  • Dataverwerking en statistische analyse van data met R.

Stage van minimaal 6 maanden (waarvan 1 maand voorbereiding en 2 maanden analyseren en rapporteren in Den Helder), duikervaring vereist (minimaal 2-ster of advanced open water of gelijk, >50 duiken), student toelage € 200-400 per maand, onderzoekkosten gedekt door Wageningen Marine Research, maar niet de duikuitrusting, levensonderhoud en reiskosten. Beoogde aanvang stage in September/November. Per viertal aanmelden.