Stage - Misleidende gezondheidsclaims?

‘Dit product bevat 0% vet', 'calcium is goed voor de botten', ‘nu met extra ijzer’, ‘toegevoegde omegavetten’, producenten doen er alles aan om de consument gezond te houden. Zo lijkt het tenminste. De vraag is of al deze claims wel gebaseerd zijn op gedegen onderzoek, en wie beschermt de consument tegen misleidende beloften? Egbert Hardeman deed voor de Consumentenbond onderzoek naar dit soort gezondheidsclaims.

Omdat het steeds vaker voorkomt dat alledaagse producten zijn verrijkt met extra voedingsstoffen, heeft de Europese Unie regels opgesteld om misleiding van consumenten door gezondheidsclaims te voorkomen. Egbert heeft voor de Consumentenbond geanalyseerd wat er precies in de regels staat en wat consumenten denken dat de claims inhouden.

Hij ontdekte dat er nog wel een aantal punten van aandacht zijn. Een daarvan is bijvoorbeeld dat het verplicht is dat claims begrijpelijk zijn voor de gemiddelde consument, maar er is nog niets gezegd over wat dat precies inhoudt, wie dat bepaalt en hoe je dat moet gaan bepalen.

Egbert zette ook een enquête op waarin hij zijn respondent vroeg naar de betekenis van een aantal claims. In totaal namen 1047 respondenten deel aan de enquête die een tijdje online heeft gestaan op de website van de Consumentenbond. Daaruit bleek dat sommige claims misleidend konden zijn voor consumenten.

Gerelateerde opleidingen: