Stage

Stage: Monitor Middelengebruik en Zwangerschap

Het Trimbos-instituut zoekt een stagiair(e) die mee kan helpen met het opzetten en uitvoeren van de Monitor Middelengebruik en Zwangerschap.

Periode: September 2020 – januari 2021 (3 dagen in de week)

Organisatie: Het Trimbos-instituut is een wetenschappelijk onderzoeksinstituut dat onderzoek doet naar alcohol, tabak, drugs en mentale gezondheid.

Het onderzoeksproject: Het Trimbos-instituut voert eind 2020 voor de derde keer de Monitor Middelengebruik en Zwangerschap uit. Het doel van deze monitor is om het middelengebruik van vrouwen vóór, tijdens en na de zwangerschap in kaart te  brengen. In 2016 en 2018 is de monitor uitgezet onder een representatieve steekproef van >45 consultatiebureaus. Meer dan 1800 moeders werden op het consultatiebureau door onderzoeksassistenten gevraagd om anoniem een vragenlijst in te vullen over hun alcohol-, tabak- en middelengebruik rondom de zwangerschap. De uitkomsten van de vorige onderzoeken zijn gepresenteerd in twee factsheets (2016 & 2018).

Omschrijving stage-activiteiten:
-
Contacten leggen met consultatiebureaus, met zowel nieuwe als eerder deelgenomen bureaus
- Voorbereiden van een training voor onderzoeksassistenten
- Afnemen van de vragenlijsten op de consultatiebureaus
- Het opschonen en analyseren van de vergaarde data
- Opstellen van een nieuwe factsheet
- Meedraaien in het onderzoeksteam en afdeling EpiDEM

Contact: Ben je geïnteresseerd of heb je vragen? Neem dan contact op met: Tessa Scheffers-van Schayck, tscheffers@trimbos.nl