Internship

Stage Nationaal Watermuseum in Arnhem

Het Nationaal Watermuseum in Arnhem bestaat nu vijftien jaar. De belangrijkste bezoekers zijn kinderen van 6 tot 12 jaar, samen met hun ouders en grootouders. Het museum wil een duidelijke visie op de strategie voor de toekomst. Het Nederlands Watermuseum in Arnhem wil een visiedocument ontwikkelen om beleid en boodschappen voor de komende tien jaar te plannen.

Een eerste stap is gemaakt in een stage die heeft geresulteerd in een rapport over toekomstige trends in water, ruimtelijke planning, voedsel, landbouw en klimaatverandering. In een vervolg-stage kan worden uitgewerkt hoe de trends kunnen worden vertaald naar de inrichting van het museum. Wat zijn de belangrijkste boodschappen die het museum moet overbrengen? Wat betekent dit voor het ontwerp en beleid van het museum? Ook heeft het museum behoefte aan een stakeholderanalyse, zowel in termen van potentiële sponsors als in termen van potentiële bezoekers.

Activiteiten

  • Voer een stakeholder analyse uit (sponsors, kennisinstellingen en bezoekers);
  • Interview potentiële sponsors van het museum;
  • Ontwerp een grote lijn voor de expositie in het museum;
  • Werk een ​​visie uit op de communicatieve strategie van het museum.

Bij voorkeur start in september 2019 en voorkeur voor een Nederlandstalige student.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met judith.klostermann@wur.nl.