Internship

Stage RIVM 'Ouderen in de Wijk'

In 2015 is het project ‘Ouderen in de Wijk (OidW)’ van start gegaan. Met subsidie van het Europees Fonds voor de Meest Behoeftigen (EFMB) bieden bibliotheken in de G4 (Utrecht, Den Haag, Rotterdam, Amsterdam) verschillende activiteiten aan voor ouderen in de wijk. Dit zijn uiteenlopende activiteiten zoals computercursussen, informatieve films, kookcursussen en breicafés. De doelgroep bestaat uit ouderen met een laag besteedbaar inkomen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt en die in een sociaal isolement verkeren of dreigen te raken. Het RIVM is gevraagd om het project te evalueren om inzicht te krijgen in de leerervaringen die in de verschillende steden zijn opgedaan. Voor dit project zijn we op zoek naar een enthousiaste stagiair(e).

De stageopdracht
De opdracht voor de stagiair(e) is bij te dragen aan de volgende activiteiten binnen de evaluatie van Ouderen in de Wijk:

  • Voorbereiden dataverzameling in de verschillende steden
  • Afnemen van interviews bij verschillende betrokkenen
  • Analyseren verzamelde data
  • Schrijven van een samenvatting van de resultaten

Begeleiding
De begeleiding wordt verzorgd door Simone de Bruin en Lenneke Vaandrager. Simone de Bruin is senior onderzoeker bij het RIVM, Centrum voor Voeding, Preventie en Zorg en gastmedewerker bij de Leerstoelgroep Gezondheid en Maatschappij van de WUR.  Lenneke Vaandrager is universitair hoofddocent bij dezelfde leerstoelgroep.

Stagevergoeding
Het RIVM betaalt een stagevergoeding van ca. €600,-  per maand op basis van fulltime beschikbaarheid.

Start- en looptijd stage
Start stage omstreeks november 2020. Looptijd stage in overleg.

Informatie over het project kun je hier vinden: https://www.bibliotheek.rotterdam.nl/ouderenindewijk

Geïnteresseerd of wil je meer informatie? Neem contact op met Simone de Bruin (simone.de.bruin@rivm.nl) en Lenneke Vaandrager (lenneke.vaandrager@wur.nl) (met thesiscoordination.hso@wur.nl in de CC).