Internship

Stage Rathenau Instituut

Het Rathenau instituut stimuleert de publieke en politieke meningsvorming over wetenschap en technologie. Daartoe doet het instituut onderzoek naar de organisatie en ontwikkeling van het wetenschapssysteem, publiceert het over maatschappelijke effecten van nieuwe technologieën, en organiseert het debatten over vraagstukken en dilemma’s op het gebied van wetenschap en technologie.

Bij de afdeling Science System Assessment is er plaats voor een stagiair (m/v) voor 38 uur per week binnen het thema 'Maatschappelijke verblijfsvergunning van de wetenschap'.

Functie-informatie

In ons thema Maatschappelijke verblijfsvergunning van de wetenschap doen we onderzoek naar de bijdrage van wetenschap aan de maatschappij. Wat is maatschappelijke relevantie van wetenschap, hoe organiseer je kennisoverdracht naar de maatschappij en hoe kun je maatschappelijke kwaliteit van onderzoek beoordelen? Kennisoverdracht ten behoeve van de maatschappij is immers een van de drie kerntaken van de universiteiten, naast het verzorgen van wetenschappelijk onderwijs en het doen van wetenschappelijk onderzoek. Deze taak wordt in beleidsdiscussies ook wel valorisatie genoemd. Valorisatie is het ontwikkelen en delen van kennis met anderen dan de wetenschappelijke vakgenoten.

Wetenschapsgebieden verschillen in de wijze waarop valorisatie vorm krijgt. In sommige vakgebieden is het vanzelfsprekend dat een onderzoeker zich mengt in het publiek debat, bijvoorbeeld door een tv optreden of een opiniestuk in de krant. In andere vakgebieden ligt het meer voor de hand om samenwerking met een bedrijf op te zoeken en onderzoeksresultaten te patenteren. Die verschillen leveren een uitdaging op in het valorisatiebeleid. Wat is nou wel en geen valorisatie en waarom? Hoe valorisatie te organiseren en stimuleren op het niveau van onderzoeksgroepen? Hoe valorisatie te beoordelen in subsidieaanvragen en onderzoeksevaluaties? Wat draagt bij aan een verbetering van de kennisoverdracht naar de maatschappij? Welke verschillen zien we tussen vakgebieden? Dit onderzoeken wij onder andere via focusgroepen over valorisatie, met onderzoekers en ondersteunende medewerkers van onderzoeksorganisaties.

De stagiair heeft als taak om te ondersteunen bij de organisatie, verslaglegging en analyse van de focusgroepen. De stagiair selecteert in overleg één deelonderwerp en onderzoekt de verschillen tussen vakgebieden. De stage wordt afgerond met een onderzoeksverslag. De resultaten van het hele onderzoek worden gepubliceerd in een wetenschappelijk artikel. De mogelijkheid bestaat dat de stagiair coauteur wordt.

Functie-eisen

Je bent in de eindfase van een relevante masteropleiding, bij voorkeur wetenschaps- en technologiestudies. Daarnaast verdient het aanbeveling als je accuraat werkt en snel kunt typen en ervaring hebt met Atlas.ti of vergelijkbare software, aangezien een van de taken is om de geluidsopnames van de focusgroepen uit te werken en te analyseren.

Aanstelling: Het betreft een stage voor 3 maanden.

Aanvang: 1 april 2014.

Vergoeding: De student ontvangt een stagevergoeding.