Stage

Stage: Vergroten van veerkracht van jongeren – inzicht in factoren en effectieve interventies

Achtergrond informatie:

Een goede mentale gezondheid is belangrijk om je eigen talent en potentieel te ontwikkelen, problemen aan te pakken en op te lossen, om productief en creatief te zijn en om positieve relaties op te bouwen. In het algemeen bevordert een goed mentaal vermogen maatschappelijke participatie en sociale betrokkenheid. Het is belangrijk om deze mentale gezondheid te vergroten. Veerkracht, ofwel ‘tegen een stootje kunnen’, en weerbaarheid zijn hierbij sleutelbegrippen.

De opdracht:

Voor het project ‘Op naar een veerkrachtige jeugd; mentale gezondheid op en rond school’ van GGD Noord- en Oost-Gelderland willen we de factoren die deze mentale gezondheid vergroten in kaart brengen en effectieve interventies die hier aan bijdragen identificeren en wanneer nodig, ontwikkelen.

We zoeken:

Een enthousiaste student met interesse in public health die graag kennismaakt met onderzoek in de praktijk en wil bijdragen aan bovenstaande en andere projecten van de GGD. Voor je stage ontvang je een stagevergoeding van de GGD.