Stage

Stage/afstudeeropdracht maatschappelijke afwegingscriteria bij energie-transitie

Stage- of afstudeermogelijkheid voor 4 tot 6 maanden bij advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos.

Achtergrond

Om de opwarming van de aarde tegen te gaan zijn mondiaal drastische maatregelen nodig. Ook Nederland ontkomt hier niet aan. Nationaal wordt hard gewerkt aan een Klimaatakkoord als uitwerking van de internationale afspraken op de klimaattop in Parijs (2015). Doelstelling is een 49% CO2-reductie in 2030. Om deze doelstelling te bereiken, is het noodzakelijk het energieverbruik in korte tijd te verduurzamen. Dit geldt voor zowel elektriciteit als warmte. Deze opgave zal in belangrijke mate in de regio moeten worden gerealiseerd middels lokale opwekking. Om te zorgen voor een gelijk speelveld waarbij alle partijen een vergelijkbare inspanning leveren, hebben overheden landelijk een nationale aanpak omarmd waarin in 2019 de opgave wordt uitgewerkt in landsdekkende regionale energiestrategie├źn (RES). In het uitwerken van de RES zullen maatwerk en maatschappelijk draagvlak een belangrijk rol spelen.

Onderzoek

Het onderzoek bestaat uit het opzetten en toepassen van een maatschappelijk afwegingskader om preferentie te kunnen bepalen bij de toepassing van decentrale hernieuwbare opwek van elektriciteit en bronnen voor duurzame warmte. Een maatschappelijk afwegingskader is essentieel, onder meer vanwege de vaak grote verschillen in de niet-geprijsde effecten van de toepassing op lokaal niveau. Voor maatschappelijke acceptatie is het van belang juist met deze effecten rekening te houden, naast het prijskaartje dat volgt uit de business case. De invulling van de opdracht is in samenspraak met ons verder vorm te geven en wij staan geheel open voor nieuwe en innovatieve ontwikkelingen en mogelijkheden hierin.

Wat wij bieden

Vanuit ons kantoor kun je op je eigen werkplek werken aan je onderzoek. Daarnaast kunnen wij zorgen voor de juiste middelen en kun je specialisten binnen ons bedrijf betrekken bij jouw onderzoek. Wij hebben contacten met overheden, leveranciers van energiesystemen, planbureaus, etc. Via deze interne en externe contacten kun je nadere informatie onttrekken via interviews of brainstormsessies.

Aanvang: in overleg
Duur: 4-6 maanden (andere tijdsduur ook in overleg mogelijk).

Wie wij zijn

Witteveen+Bos is een advies- en ingenieursbureau, dat wereldwijd oplossingen biedt voor complexe, technische en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Vanuit een inspirerende werkomgeving werken onze ruim 1.000 medewerkers in multidisciplinaire projectteams aan fascinerende projecten in binnen- en buitenland. Ons werk vraagt steeds om nieuwe kennis en verantwoordelijkheden, vandaar dat persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling essentieel is en gestimuleerd wordt. Onze medewerkers hebben de ambitie het beste uit zich zelf te halen en kwalitatief de beste resultaten te leveren. Er is ruimte voor eigen initiatief en ondernemerschap. De aandelen van ons bureau zijn in handen van onze eigen medewerkers.

Reageren?

Heb je belangstelling voor deze opdracht of voor meer informatie kun je contact opnemen met mw. Ingrid Bolier, groepsleider Value Management Den Haag, email: ingrid.bolier@witteveenbos.com; telefoon: 06 22 02 96 27.