Stage

Stageopdracht: Gebruikersonderzoek Parkinson patiënten

Stageopdracht: Gebruikersonderzoek Parkinson patiënten

Start November 2019

STIL is een start-up die een brace voor Parkinson patiënten ontwikkelt. De brace onderdrukt de tremor in de door gebruik te maken van anti-trillingen.

Wil jij meer ervaring opdoen binnen het onderzoek? Vanaf november zijn wij op zoek naar een stagiair voor 3-6 maanden. Tijdens deze stage zal je bij mensen met een tremor langsgaan voor een gebruikersonderzoek, samen met onze klinisch onderzoeker. Er zullen vragenlijsten, interviews en testen worden afgenomen om een beter beeld te krijgen van de doelgroep. Na het verzamelen van de data zul je deze gaan analyseren. De resultaten hiervan worden gebruikt voor de interne ontwikkeling van het product.

Geïnteresseerd? Stuur een email naar join@stil-technology.com