Internship

Stageopdracht Inrichtingsplan CO2-Compensatie

Stage bij Will2Sustain (W2S) te Oldebroek, Gelderland.

Will2Sustain (W2S) is in 2009 opgericht met de missie om gebieden en organisaties te verduurzamen. In de periode mei tot september 2018 voerde een student namens Wageningen Universiteit en W2S een stageopdracht uit rond de mogelijkheden van het binden van CO2 in Nederland, en meer specifiek op de Noord-Veluwe. De student keek in de opdracht o.a. naar geschikte soorten om te beplanten en interessante partijen om mee samen te werken. Daarnaast onderzocht de student mogelijkheden tot financiering. Wij willen graag een vervolg geven aan dit onderzoek en wel door een inrichtingsplan op te stellen voor een specifieke casus op de Noord-Veluwe.

Waarom is dit onderzoek van belang? Tot nu toe vinden de meeste CO2-compensatieprojecten plaats in lagelonen- en lagegrondprijslanden, dit terwijl de uitstoot door Nederlandse organisaties hier plaatsvindt. Ons voornemen is een model te ontwikkelen dat werkt in Nederland, tegen een eerlijke prijs. Onze aanname is dat bestuurders van organisaties die energie/CO2-neutraal willen worden, geïnteresseerd zijn in dit concept, omdat we meerdere waarden tegelijk kunnen realiseren met CO2-compensatie in de eigen regio, zoals herstel van landschapswaarden (denk aan singels, hagen e.d.), herstel van biodiversiteit, een innovatieve vorm van maatschappelijke sponsoring (eens iets anders dan een reclamebord langs het sportveld) en natuurlijk het binden van CO2. De insteek is om zoveel mogelijk maatschappelijke waardes te bundelen door een slimme inrichting. De student heeft tijdens het onderzoek een scala aan belanghebbenden (stakeholders) gesproken.

Tot de taken behoren:
o Doornemen van het stageverslag.
o Het lokaliseren van een stuk grond waarop de casus uitgevoerd kan worden en aan de hand van deze locatie geschikte plantensoorten in kaart brengen.
o Uitzoeken welke vergunningen en ontheffingen aangevraagd moeten worden.
o Inrichtingsplan schrijven voor de meest haalbare optie, inclusief doelen, resultaten in de tijd, activiteiten, begroting en tijdplan.
o Taakverdeling maken voor de uit te voeren taken en acties in gang zetten, ook gezien het feit dat W2S dit samen met partners zal moeten realiseren en niet in isolement.
o Praktische rekentool maken in Excel (a.d.h.v. de informatie uit het stageverslag) voor de specifieke casus (Miscanthus, hagen, of bos) om CO2-compensatie te berekenen.
o Lijst maken van benodigde materialen voor de aanleg van de plantage (gebaseerd op een duurzaam inkoopbeleid).
o Risico's en kansen van de plantage in kaart brengen, en hoe deze aan te pakken, bijvoorbeeld de mogelijke ziektes.

Termijn: in onderling overleg te bepalen.
Vergoeding: er is een stagevergoeding beschikbaar.
Begeleider vanuit Will2Sustain: Geert Jan Prins, Managing consultant.

Vereisten:
- Zelfstandigheid;
- Analytisch vermogen;
- Communicatief vaardig; en
- In staat om vanuit realistische analyse de vertaalslag naar de praktijk te kunnen maken.