Stage

Stageopdracht wetenschappelijk onderzoek (Zorg voor Jeugd, public health/GGD, zorginnovaties)

Zou jij het interessant vinden om jouw stage of Master Thesis in de public health te doen, gericht op Jeugd? Wij bieden je graag een plekje aan!

Wie zijn wij: een samenwerkingsverband van Jeugdgezondheidszorg (Icare en GGD NOG) en jeugdhulpverlening.

Wat zijn we aan het doen: we ontwikkelen een nieuw jeugddossier, waarin niet alleen verschillende disciplines, maar ook de ouders en jongeren zelf, samenwerken aan goede zorg voor jeugd.

Achtergrond: De zorg voor jeugd verandert. Het gaat steeds meer over ‘wat kan je wel’ dan ‘wat kan je niet’, niet meer ‘wat heeft een kind’ maar ‘wat heeft een kind nodig’. En voor de oplossingen wordt vooral gekeken naar wat families en jongeren willen, welke oplossing past bij hun probleem. Dat geeft hen meer verantwoordelijkheid maar daar hebben ze ook meer informatie voor nodig. Bijvoorbeeld doordat ze in hun eigen dossier kunnen kijken, of zelfs daarin alvast een begin kunnen maken aan hun eigen plan. En dan helpt het dat de hulpverleners waar ze mee te maken hebben samenwerken in datzelfde dossier en niet allemaal een eigen dossier hebben. Een gezin, een plan, een dossier. In de regio Noord Veluwe zijn we handen en voeten aan het geven aan zo’n nieuw en open Jeugddossier. Ouders en jongeren beheren de toegang: zij zeggen wie er in hun dossier mag en wie niet.

Wat willen we onderzoeken:

We hopen dat we, door samen met ouders, jongeren en medewerkers het dossier te ontwikkelen, een verhaal neer kunnen zetten dat ertoe leidt dat ouders/jongeren zich meer eigenaar voelen van hun eigen vraagstukken (eigen regie). En dat medewerkers nog beter met elkaar gaan samenwerken om goede zorg voor jeugd te bieden. Maar dan moet het dossier straks ook wel staan zoals we het voor ogen hadden aan het begin. Daarom werken we met drie onderzoeksvragen:

1) in hoeverre is het jeugddossier ontwikkeld en geïmplementeerd conform de wensen

2) in hoeverre draagt het jeugddossier bij aan ‘toenemende regie bij ouders en jongeren’

3)  in hoeverre draagt het jeugddossier bij aan ‘groeiende samenwerking binnen het CJG’

Wat zou jij kunnen doen:

Binnen dit project zou je op verschillende manieren aan de slag kunnen: je kan het als stage of voor je masterthesis kiezen; je kan kwalitatief of kwantitatief onderzoek doen. Zoek je een stage, dan kan je naast het onderzoek meedraaien bij de GGD om een inkijkje te krijgen in een public health organisatie. Je maakt kennis met verschillende afdelingen en verschillende disciplines zoals epidemiologen, beleidsmedewerkers, gezondheidsbevorderaars, artsen en verpleegkundigen. Wil je juist je master thesis hierop richten dan komt de focus op het onderzoek te liggen en ga je daarmee ook meer de diepte in.

Als je graag kwantitatief onderzoek wilt doen en je bent geïnteresseerd in innovaties, ontwikkeling en evaluatie van interventies, dan is de procesevaluatie iets voor jou. Je onderzoekt in hoeverre het jeugddossier is ontwikkeld en geïmplementeerd zoals vooraf bedacht. Past het bij de regionale visie op zorg voor jeugd? Zijn alle onderdelen wel gebouwd die gepland waren? Sluit het dossier aan bij de werkprocessen? En zo nee, hoe kan dat dan? Wat is er in het ontwikkelproces allemaal gebeurd? Samen met de hoofdonderzoeker analyseer je de projectdocumentatie met behulp van Atlas Ti. Wellicht wil je zelf een aantal betrokkenen interviewen. Op basis van je analyses ontwikkel je een topiclijst die in de volgende fase gebruikt kan worden om focusgroepinterviews te houden met alle relevante stakeholders.

Is kwantitatief onderzoek meer je ding? Voor de effectmetingen op eigen regie en samenwerking zijn de data van de nulmeting al binnen. Een half jaar na start van het dossier volgt een nameting. Doe je een stage dan kan je inzoomen op een van beide effectmetingen, voor een masterscriptie kan je beiden combineren en de voor- en nametingen vergelijken. Ook de uitkomsten van het kwantitatieve onderzoek zullen input opleveren voor de topiclist die voor de focusgroepen gebruikt wordt.

Periode:

Procesanalyse: september 2019 – maart 2020 (of korter als het een stage is)

Effectevaluatie: stage kan vanaf september 2019, master thesis vanaf januari 2020