Stage

Stagevoorstel Project (On)duurzame sociale praktijken Sociaal en Cultureel Planbureau

Altijd al eens willen ervaren hoe het is om bij een planbureau te werken dichtbij beleid? En vind je het interessant om samen met onderzoekers een voor het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) nieuwe theorie en methode in de praktijk te brengen? Dan is een stage of afstudeerplek bij het SCP misschien wel wat voor jou.

Achtergrond
Het SCP-rapport Kiezen bij de Kassa (Schyns 2016) over duurzaam consumeren maakte duidelijk dat we nog weinig weten over welke rol sociale normen, gewoonten en routines spelen in het dagelijks leven van burgers, en hoe de institutionele en materiele context mogelijkheden schept, dan wel barrières opwerpt om duurzamer te leven. De sociale praktijken theorie (SPT) binnen de consumptiesociologie richt zich specifiek op deze lacunes. Voor het SCP is deze benadering een nieuwe manier van kijken naar de sociale werkelijkheid.

Onderzoekscasus
We zijn geïnteresseerd in hoe burgers in de praktijk hun voedsel vergaren, verder aangeduid als voedselvoorzieningspraktijken. Hieronder verstaan we onder meer regulier boodschappen doen, maar ook andere manieren van voedsel verzamelen zoals bv bij coöperaties of boeren, of zelf voedsel verbouwen in de moestuin. We verwachten verschillen tussen ‘donkergroene’ praktijken aan de ene kant en minder duurzame praktijken aan de andere kant. Mogelijke onderzoeksvragen zijn:

 1. Hoe zien ‘donkergroene’ en ‘normale’ praktijken van voedselvoorziening eruit? We willen drie elementen waaruit deze praktijken bestaan (materiële infrastructuur, competenties en betekenissen) in kaart brengen, inclusief overeenkomsten en verschillen binnen en tussen beide groepen praktijken.
 2. Met welke andere praktijken hangen praktijken van voedselvoorziening samen?  Hier willen we de onderlinge verbondenheid met andere praktijken in kaart brengen, zodat duidelijk wordt waar mogelijke knelpunten of juist stimulansen zitten.
 3. Hoe worden donkergroene en ‘normale’ praktijken van voedselvoorziening gereproduceerd en hoe veranderen deze?

Naar wie zijn we op zoek?
We zoeken 1 of 2 stagiairs (m/v) die gedurende enkele maanden bij het SCP zouden willen meewerken aan een pilotstudie op dit terrein. Liefst beschikbaar vanaf half september, maar uiterlijk vanaf 1 oktober.

De stage kan verschillende vormen aannemen, bijvoorbeeld:

 • een theoretische verkenning van sociale praktijkenbenadering en hoe de benadering voor beleid interessant kan zijn;
 • een verkenning op methodologisch terrein met een testcase vooraf: bv opzetten en uitvoeren van observaties bij huishoudens;
 • meedraaien met de fase van data-verzameling onder begeleiding van de onderzoekers;
 • meedraaien met de fase van data-analyse onder begeleiding van onderzoekers;
 • combinatie van bovenstaande, of een eigen voorstel.

Criteria:

 • kennis van en ervaring met de sociale praktijkenbenadering;
 • kennis van en ervaring met minimaal een van de genoemde methoden van onderzoek, liefst met twee methoden; ervaring met observatie is een pluspunt.

Wat wij bieden:

 • begeleiding;
 • een inkijkje in een interessante werkomgeving;
 • meedraaien in het team Duurzame Samenleving;
 • stagevergoeding.

Word je enthousiast, neem dan contact op met Hilje van der Horst of rechtstreeks met Peggy Schyns (p.schyns@scp.nl) of Anja Steenbekkers (a.steenbekkers@scp.nl).