Stappen zetten vanuit 'small wins'

Uw gegevens

Bent u zelf verbonden aan een initiatief?
Zo ja, hoe worden de circulaire principes vormgegeven in het initiatief? (Veiligstellen, Vermijden, Gebruik, Hergebruik, Energie)
Welke barrières komt u hierbij tegen?
Zo nee, wilt u een initiatief aanbevelen zodat deze in de volgende rapportage een podium krijgt? Zo ja, welke?
Wilt u op de hoogte blijven van onze publicaties zoals een volgende editie over hoe barrières van initiatieven doorbroken kunnen worden?
Bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan een workshop over dit onderwerp?
Via welk e-mailadres?