zeekraalproef in Groningse pionierkwelder Marconi

Stage

Studenten gezocht voor zeekraalproef in Groningse pionierkwelder Marconi

In het plan Marconi Buitendijks in Delfzijl onderzoekt Stichting EcoShape, in samenwerking met Wageningen Marine Research, een grootschalige proef naar het aanleggen van een kwelder. Als onderdeel hiervan wordt er op 27 en 28 mei 2019 zeekraal uitgezaaid om te onderzoeken hoe de vestiging van deze pioniersoort versneld kan worden en wat dit betekent voor de ontwikkeling van een kwelder.

Dit is geen kleinschalige proef maar een experiment op veldschaal. Het zeekraal wordt gezaaid in drie proefvakken van elk 9.000 m2 groot, dus de totale oppervlakte van de proef is 27.000 m2. De proefvakken verschillen onderling in het percentage slib van 5, 20 of 50% in de bovenste meter van de bodem.

Pionierkwelder

Gebiedseigen zeekraal

Zeekraal is een eenjarige soort die zich voortplant via zaadverspreiding. Ter voorbereiding voerden de onderzoekers van Wageningen Marine Research labexperimenten uit naar de beste wijze van ontkieming van zeekraalzaad. Met toestemming van Het Groninger Landschap verzamelden ze in het najaar van 2017 zeekraalplantjes in de beheerterreinen in de Groninger kwelders. De bovengrondse delen met de zaadhulzen van zo’n 13.500 plantjes werden handmatig geknipt met een heggenschaar. Er wordt dus gewerkt met gebiedseigen zeekraal, in plaats van met plantjes uit de commerciële zeekraalteelt.

zeekraal

Pionierkwelder monitoren

In mei 2019 wordt ieder plantje in zo’n 100 stukjes gehakseld, zodat er in totaal 1.350.000 stukjes zeekraalplant ontstaan. We laten de plantstukjes eerst voorkiemen in zoet water en vervolgens gaan we de plantjes uitzaaien in de drie proefvakken met een dichtheid van 50 per vierkante meter.

Jullie opdracht

We zoeken twee studenten die de kieming en vestiging van de zeekraalplantjes in het veld nauwgezet gaan volgen. De stageperiode is vanaf 1 mei voor een periode van 4-6 maanden.

  • Jullie bepalen de (kiem)dichtheid afhankelijk van lokale omgevingsfactoren (zoals slibgehalte in de bodem, bodemhoogte, bodemreliëf, overstromingsdynamiek, bodemvochtgehalte, vraat/predatie, etc.).
  • Jullie meten de groei van de plantjes (bovengrondse en ondergrondse delen opmeten en wegen).
  • Jullie meten de sterkte van de gevestigde planten.

Hierover schrijf je een verslag en liefst een wetenschappelijke paper.

Wij bieden

  • Inbedding in een groot onderzoeksproject met meerdere partners bestaand uit ten minste Wageningen University & Research, Deltares, Universiteit Twente, NIOZ, Royal HaskoningDHV en Arcadis.
  • Stagevergoeding
  • Reiskosten en/of onkostenvergoeding.
  • Begeleiding door Wageningen Marine Research.
  • Alle benodigde veldmaterialen.