Studiereis World Expo Food

Oktober 2015 zijn 16 studenten van Wageningen University voor het vak ‘Global Food Security Governance’ van Leerstoelgroep RSO op pad gegaan naar Rome en Milaan.

In Rome bezochten zij het CFS, de commissie die gaat over wereldwijde voedselveiligheid, bestaande uit afgevaardigden van elk land dat lid is. In het begin was het een beetje overweldigend door de meer dan honderd verschillende nationaliteiten, maar door de manier waarop er vergaderd werd, had iedereen een gelijke stem. Onderwerpen die ter tafel kwamen waren waterrechten, het betrekken van jongeren bij agrarische problemen en natuurlijk het uiteindelijke doel om honger te bestrijden. ‘Door de colleges voorafgaand aan de excursie waren we goed voorbereid op de besproken onderwerpen tijdens de vergadering, waardoor we de discussies goed konden volgen en onze eigen visie konden formuleren.’

‘Het bezoek aan het CFS leerde me dat ook ik in de toekomst een positieve invloed kan hebben in het veld van voedselveiligheid.’ Na het interessante en leerzame bezoek aan het CFS, zijn de studenten verder gereisd naar Milaan, waar op dat moment de World EXPO food gaande was. In deze expo kon je zien en meemaken hoe verschillende landen de wereld zien en dan met name voedselveiligheid. Verrassend genoeg waren er ook landen die alleen even wilden laten zien hoe goed ze het wel niet deden. Zo vertelde het Russische front over de onuitputbare bronnen die Rusland bezat en liet Turkmenistan zien hoe ze zo rijk waren geworden aan olie en gas. ‘Het belangrijkste wat we hier geleerd hebben is dat er in de voedselveiligheid een hoop geleerd kan worden van andermans kijk op het probleem.