Onderwerp scriptie

Sweet Talk. Assessing and testing effective provider communication to support self-management of type 1 diabetes mellitus patients

Vanaf september 2017 start er in het ziekenhuis Gelderse Vallei een onderzoek naar communicatie tussen internisten en type 1 diabetespatiënten. Het doel van dit project is om nate gaan hoe deze communicatie kan worden verbeterd.

Deze vraag komt vanuit de internisten zelf, want zij merken in hun praktijk dat ca. 25% van deze patiënten niet of nauwelijks hun bloedsuiker monitort of managet. Op termijn veroorzaakt dit ernstige complicaties. De internisten vragen zich af of zij met behulp van effectieve communicatie de zelfmanagement van deze groep patiënten kan verbeteren.

Voor dit project wordt een goede student gezocht, het liefst met de studierichting MCH, die grote interesse heeft om zijn of haar masterthesis over dit onderwerp te schrijven. De werkzaamheden van dit project in het kader van de masterthesis zijn onder andere het doen van een literatuurreview naar effectieve communicatie in deze context; meehelpen met het verzamelen van de data (o.a. vragenlijsten en audio-opnamen van consulten); analyse en rapportage van deze data, uitmondend in aanbevelingen voor de praktijk en een training voor internisten die op deze aanbevelingen is gebaseerd.

In een tweede fase wordt de effectiviteit van deze training geëvalueerd. Een tweede student zou de masterthesis kunnen schrijven over deze effectevaluatie.