Symposium Nature for Humanity

Ter ere van het 15e lustrum van studievereniging WSBV Sylvatica werd er mei 2016 een symposium georganiseerd in het teken van ‘Nature for Humanity’.

Vier sprekers vertelden vanuit hun eigen visie over de natuur. Zo vertelde Marjolein Kloek over het creëren van groene werkplekken en de versnelde revalidatie door een behandelkamer midden in de natuur. De tweede spreker, Matthijs Schouten, weidde uit over de link tussen het toneel en de beleving van de natuur.

Hij  sprak hierbij over het beleven van ongerepte natuur zonder oriëntatie, zoals de jungles in Brazilië of de oneindige veengebieden in Ierland, maar ook het tegenovergestelde: aangelegde parken. Na een pauze met hapjes, drankjes en een jazzband werd er in de lezingen gefocust op natuurlijke processen en omgevingen en de toepassing daarvan op het verhogen van de veiligheid van de leefomgeving. Hierin sprak Charlotte Floors over het ‘Partners for Resilience’ project, waarin natuurontwikkeling en humanitaire hulp gecombineerd wordt. Als laatste vertelde Robert Kruijt, een alumnus van Wageningen University, over zijn project in een vluchtelingenkamp voor Syrische vluchtelingen en de aanleg van tuintjes om zwaar vervuild water van de straat te krijgen.

‘Met dit symposium wilden we laten zien wat natuur voor mensen kan betekenen en hoe dit in de praktijk wordt toegepast. De onderwerpen van de sprekers geven de deelnemers een breed beeld van hoe natuur kan zorgen voor zowel de gezondheid als de veiligheid van mensen.’