Studentinformatie

Tarieven 2017-2018 voor Schakelprogramma's

Wanneer je niet direct toelaatbaar bent tot de WU Masteropleiding die je wilt volgen vanwege deficiënties in je vooropleiding, dan kan de Master Toelatings Commissie besluiten dat je wel toelaatbaar bent indien je een schakelprogramma bij WU volgt gericht op het wegwerken van die deficiënties.

Het te volgen schakelprogramma wordt individueel bepaald en bedraagt maximaal 30 ECTS. Voor het volgen van het schakelprogramma schrijf je je in als student voor een WU bacheloropleiding. De maximale inschrijvingsduur als schakelstudent is 1 academisch jaar.

Hieronder staan de tarieven 2017-2018 voor schakelstudenten met de voorwaarden waaraan moet worden voldaan.

Inschrijven voor afzonderlijk schakelprogramma

Schakelstudenten die alleen het schakelprogramma van 30 EC of minder volgen, betalen geen collegegeld maar een vergoeding ter hoogte van het proportionele deel van het volledige wettelijk collegegeld. Het proportionele deel hangt van af van de omvang van het schakelprogramma dat wordt gevolgd.

Voorbeeld:
Omvang schakelprogramma Te betalen vergoeding
30 EC € 1,003,00
24 EC € 802,40
18 EC € 601,80
15 EC € 501,50
12 EC € 401,20

De betaling van de vergoeding voor je inschrijving als schakelstudent geschiedt door middel van overmaking naar de bankrekening van Wageningen University in een keer. De rekening en instructies voor hoe te betalen krijg je van het Student Service Centre. Let op: bij tussentijdse beëindiging van je inschrijving voor het schakelprogramma, krijg je geen restitutie van de betaalde vergoeding.

Inschrijven voor schakelprogramma plus andere vakken

Studenten die naast hun schakelprogramma andere vakken uit het WU-onderwijsaanbod willen volgen, worden ingeschreven als reguliere student in een bachelor opleiding. Zij betalen het collegegeld dat op hun inschrijving als student van toepassing is, rekening houdend met de nationaliteits- en diplomavoorwaarden.

Voor meer informatie over het dan te betalen collegegeld, kijk op de webpagina over Collegegeldtarieven 2017-2018 Voltijd Opleidingen of neem contact op met het Student Service Centre.

Disclaimer

Aan de tekst op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. De genoemde voorwaarden en bedragen zijn onder voorbehoud en kunnen worden aangepast naar aanleiding van nieuwe wetgeving of besluiten van het instellingsbestuur.