Tarieven en Testen WBVR 2017

Nu het einde van het jaar weer nadert willen wij u informeren over de belangrijkste wijzigingen bij de diagnostiek van Wageningen Bioveterinary Research (WBVR).

Aanpassing tarieven
Zoals elk jaar worden de tarieven m.i.v. 1 januari geïndexeerd. Voor 2017 bedraagt deze indexatie 0,1%. Daarnaast hebben we voor een aantal testen de staffel kunnen aanpassen.

De nieuwe tarieven zijn vanaf 1 januari 2017 zichtbaar op de tarievenlijst op onze website. Tot die datum staan de dan geldende tarieven op de tarievenlijst vermeld. Onderzoeksmateriaal dat in 2016 (tot en met 30 december) bij WBVR is ontvangen, wordt gefactureerd tegen de tarieven van 2016.

Goedkoper testen voor BVDV, IBR en BLV in 2017
Wageningen Bioveterinary research past de staffeling aan voor de BVDV antilichaam, IBR (BHV1gB) en BLV ELISA testen. In plaats van bij meer dan 100 samples een goedkoper tarief te hanteren zal dit goedkope tarief al bij meer dan 24 samples gelden. Daarnaast wordt ook het tarief van de BVDV antigeen test voor minder dan 25 samples verlaagd.

De onderstaande tarieven worden vanaf 2017 gehanteerd*:
BVDV antilichaam ELISA:
1 t/m 24 samples € 11,60
25 samples en meer € 9,00

BVDV antigeen ELISA:
1 t/m 24 samples € 14,20
25 samples en meer € 7,40

BHV1 gB antilichaam ELISA:
1 t/m 24 samples € 11,60
25 samples en meer € 7,90

BLV antilichaam ELISA:
1t/m 24 samples € 11,60
25 samples en meer € 9,20

Onderzoeken voor export honden bij Wageningen Bioveterinary Research
Serologische testen voor de parasieten Trypanosoma evansi (surra) en Babesia gibsoni worden uitgevoerd voor de export van honden naar bijvoorbeeld Zuid-Afrika en Nieuw Zeeland. Een viertal testen,  T. evansi smear, T. evansi CATT, B. gibsoni smear en de B. gibsoni IFT, zijn gedurende 2016 in huis gehaald door Wageningen Bioveterinary Research.
Voorheen werden deze testen uitbesteed aan laboratoria in het buitenland wat met name bij grote inzendingen of rond de vakantieperioden veel vertraging opleverde. Met het in huishalen van deze testen wordt ook de doorlooptijd van de testen verkort van 8 tot 12 werkdagen naar 4 tot 7 werkdagen.

*Wageningen Bioveterinary research behoudt zich het recht voor gedurende het jaar de tarieven te wijzigen. Meest recente tarieven zijn in te zien via de tarievenlijst op onze website.