Tarieven, testen en voorwaarden CVI 2016

Nu het einde van het jaar weer nadert willen wij u informeren over de belangrijkste wijzigingen bij de diagnostiek van het Central Veterinary Institute (CVI).

Aanpassing tarieven
Zoals elk jaar worden de tarieven m.i.v. 1 januari geïndexeerd. Voor 2016 bedraagt deze indexatie 0,2%. Daarnaast hebben we voor een aantal testen de tarieven voor kleine aantallen samples moeten aanpassen. De kosten voor kleine aantallen samples zijn hoger. Door het aanbrengen van een staffel blijven de tarieven voor grotere aantallen samples nagenoeg ongewijzigd.

Uit kostencalculaties bleek dat enkele tarieven niet kostendekkend waren. Deze hebben we aangepast. De kosten voor het onderzoek dat we niet zelf uitvoeren hebben we als gevolg van tariefverhogingen en koerswijzigingen moeten aanpassen om ze weer in overeenstemming te brengen met de werkelijke kosten.

De nieuwe tarieven zijn vanaf 1 januari 2016 zichtbaar op de tarievenlijst op onze website. Tot die datum staan de dan geldende tarieven 2015 op de tarievenlijst vermeld. Onderzoeksmateriaal dat in 2015 (tot en met 31 december) bij CVI is ontvangen, wordt gefactureerd tegen de tarieven van 2015.

Test Piroplasmose CBR
Sinds 1 november 2015 wordt de Babesia caballi CBR en de Theileria equi CBR (Piroplasmose CBR) uitgevoerd bij het CVI. Dit betekent voor u als klant dat de doorlooptijd van het onderzoek met meer dan de helft is afgenomen.

Export paarden naar Mexico – verzegelde pakketjes
Voor de export van paarden naar Mexico worden de samples opgestuurd naar CVI en daar onderzocht. Mexico stelt extra eisen aan het transport van de samples naar het CVI. De wijze waarop in Nederland wordt gewerkt is op dit moment voldoende om aan deze eisen te kunnen voldoen. Met de medewerkers van NVWA-export is besproken dat er vooralsnog geen aanvullende maatregelen nodig zijn om aan te tonen dat samples bij het CVI aankomen zoals ze zijn verzonden.

c