Testen op Afrikaanse varkenspest (AVP)

Om Afrikaans varkenspestvirus (AVP-virus) aan te tonen maakt Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) gebruik van een PCR-test. Deze test is gevalideerd en geaccrediteerd voor bloed (EDTA- en heparinebloed), milt en tonsillen. Met de PCR-test tonen we het genetisch materiaal van het virus aan. Dit geeft geen informatie of het virus nog infectieus (besmettelijk) is of niet.

Wat kan WBVR aan andere materialen testen en hoe doen we dat?

Wageningen Bioveterinary Research kan veel soorten materialen testen, bijvoorbeeld grondstoffen, additieven, voermengsels of mengvoeders. Aangezien deze matrices niet gevalideerd zijn, kan de test echter niet onder ISO 17025 accreditatie worden uitgevoerd. Indien accreditatie voor u niet van belang is, kunt u de standaard PCR aanvragen. Voor meer zekerheid bieden wij een AVP-spike test aan (AVP08), als alternatief voor de validatie. Deze test is ook niet geaccrediteerd, maar bevat een extra kwaliteitscontrole op basis waarvan de geschiktheid van de matrix (het te testen materiaal) kan worden beoordeeld. Daarvoor wordt het betreffende monster in duplo getest, waarbij één van de duplo’s wordt gespiket met een bekende hoeveelheid AVP-virus (het virus wordt dan toegevoegd aan het monster). Uit het resultaat van deze duplo is af te leiden of de matrix mogelijk remmend werkt in de PCR-test. In dat geval kunt u een uitslag “monster ongeschikt voor dit onderzoek (MOB)” ontvangen.

Wat betekenen de resultaten van testen op materialen anders dan bloed, milt of tonsillen?

Positief testresultaat

Een positief testresultaat is betrouwbaar en geeft aan dat er virus in het onderzochte monster zit. Hierbij kan het om infectieus virus gaan, maar het is ook mogelijk dat het geïnactiveerd, dus niet meer infectieus virus betreft. Dat onderscheid is met PCR niet te maken.

Negatief testresultaat

Een negatief testresultaat is lastiger te interpreteren. Het door u ingezonden monster is meestal slechts een steekproef van een veel grotere hoeveelheid materiaal. Bovendien wordt slechts een deel van wat u heeft ingezonden daadwerkelijk getest. Voor het deel wat getest wordt, is een negatief testresultaat betrouwbaar. Het biedt echter geen garanties dat de gehele batch waaruit het monster komt, ook vrij is van virus. Dat hangt mede af van de omvang van de batch, het aantal geteste monsters hieruit en de homogeniteit van eventueel aanwezig virus in de batch.

Wat gebeurt er bij een positief resultaat?

WBVR heeft een meldingsplicht aan de NVWA van alle positieve testuitslagen voor Afrikaanse varkenspest. Ook in het geval van een positief voedermonster of andere matrix zullen wij dit moeten melden. Het is daarom verstandig vooraf te overleggen met de NVWA en/of importerende/exporterende landen over het voornemen om deze monsters te testen op AVP, en over mogelijke consequenties van (positieve) uitslagen.