Artikel

Testfaciliteit voor ballastwater-behandelingssystemen (BMWS)

Wageningen Marine Research heeft sinds 2013 een testfaciliteit voor ballastwaterbehandelingssystemen (BWMS) in Den Helder. Wij bieden zowel testen voor IMO- en USCG-type goedkeuring als R&D voor uw ballastwaterbehandelingssysteem.