Uitgave

The African greenhouse; a toolbox

Er is behoefte aan beslissingsondersteuning bij het ontwerpen van kasproductiesystemen in verschillende klimaatzones en locaties in Afrika: de ‘Toolbox Adaptive Greenhouse Systems for Africa’. Wageningen UR Glastuinbouw heeft een beperkt aantal klimaatzones geselecteerd die karakteristiek zijn voor Afrika. Dit beperkt de variatie in het aantal ontwerpen dat moet worden geëvalueerd en geeft een meer effectieve benadering voor de Nederlandse toeleverende industrie.

De toolbox zal resulteren in een aantal kasproductiesystemen die voor een bepaalde locatie het meest geschikt zijn, waarbij verschillende elementen worden gewogen: kastype, kasinstallatie, klimaat, productie en economische levensvatbaarheid. De toolbox zal de ‘adaptive greenhouse approach’ volgen, waarin modellen voor kas, gewas en financiën worden gecombineerd.

Dit rapport levert een basis voor de toolbox. Het geeft een overzicht van Afrikaanse klimaten, gevolgd door opties voor kasontwerp die in de context van een aantal productiesystemen geplaatst. De verwachte toekomstige ontwikkelingen en transities van de huidige naar mogelijke toekomstige situaties worden kort beschreven. Anticiperen op verwachte toekomstige ontwikkelingen maakt analyse van een bepaald bedrijfstype, de voorwaarden voor ontwikkeling en de opties voor Nederlandse betrokkenheid mogelijk.