Onderwerp scriptie

Thesis Woonwerkplaats 'De Kleine Wereld'

Januari 2019 is het initiatief ‘Woonwerkplaats De Kleine Wereld’ van start gegaan. In de voormalige kinderopvang 'De Kleine Wereld' in de Wageningse wijk Nude worden zes woningen gerealiseerd, waar vijf gezinnen met verblijfsvergunning en een ‘wegwijsgezin’ komen te wonen. Vluchtelingen met verblijfsvergunning bouwen mee aan woningen in Wageningen! Onder begeleiding van professionals leren ze, naast een vak, ook de Nederlandse taal.

Als Stichting willen we graag weten of het lukt om onze ambities waar te maken. We willen weten wat werkt en gedurende het project voortdurend leren. Daarom hebben we van meet af aan onderzoek in gezet. Het bouwproject is inmiddels vier maanden onderweg. Het eerste onderzoek is onlangs afgerond en willen we graag een vervolgonderzoek. Daarvoor zijn we op zoek naar een WO-student om meer kennis en inzichten te krijgen.

Wat is De Kleine Wereld?

De Kleine Wereld was ooit een school en een kinderdagverblijf, gelegen in de kleurrijke Wageningse wijk de Nude. Lange tijd stond het gebouw leeg en werd het niet of nauwelijks gebruikt. En dat terwijl er veel behoefte is aan woonruimte, voor statushouders en/of andere bijzondere groepen. Daar wilden Pieter Roza en Sandra Labree graag wat aan doen. Zij ontwikkelden een plan en zochten betrokken burgers die met hen mee wilden werken. En dat is gelukt.

Samen werkten zij het idee van een woon/werkplaats uit. En dat idee wordt nu in de praktijk gerealiseerd. De Kleine Wereld wordt verbouwd tot woonruimte: vijf appartementen voor statushouders, één appartement voor een wegwijsbewoner. Aannemer Ploeg werkt niet alleen, dat doet hij met een groep zogenaamde zelfwerkers: Wageningse inwoners die (nog) geen baan hebben en die graag de handen uit de mouwen steken. De gemeente selecteert in overleg met de Stichting de zelfwerkers. Er is een technisch bouwbegeleider en een jobcoach betrokken. Daarnaast werken vrijwilligers mee. Zo bouwen we aan integratie en participatie.

Vervolgonderzoek

Het 1e onderzoek belicht een aantal interessante perspectieven en we vinden het belangrijk om daarop voort te borduren. In het onderzoek zijn relaties gelegd tussen aspecten van ‘identiteit’, ‘integratie’ en ‘rollen’. Aan de hand van de eerste zes weken zijn deze in een theoretisch kader geplaatst. De conclusies laten zien dat er goed nagedacht moet worden over de gewenste effecten op langere termijn en wat daarin kansrijke en meer belemmerende aspecten zullen zijn. Wat verstaan we onder integratie en wanneer is er sprake van succesvolle integratie en participatie, voor alle betrokkenen? Wat zijn belangrijke voorwaarden om binnen het project de kans op succes zo groot mogelijk te laten zijn en hoe die te realiseren. Wat is de rol van communicatie en hoe kan die verbeteren, zowel de impliciete als de expliciete communicatie-uitingen? Is het mogelijk om een concrete monitor te ontwerpen die langdurig benut kan worden om meer te leren over het proces van integratie en participatie?