Achtergronden bij onze advertenties

Tropische bossen als klimaatoplossing

Wereldwijd gaat er veel tropisch bos verloren. Daarbij komt veel CO2 die in de bossen is opgeslagen vrij en dat leidt tot extra klimaatopwarming. Bescherming van regenwoud en herbebossing zijn dan ook essentieel. In Zuid-Amerika onderzoeken Wageningse ecologen zowel het natuurlijk herstel van aangetast regenwoud als de effecten van actieve bosaanplant. Ze bestuderen onder meer de koolstofvastlegging, groeisnelheid en soortenrijkdom. Ook werken ze met de lokale bevolking en bosbeheerders aan duurzaam bosbeheer.