Wageningen World

Uit ons afval valt nog veel te winnen

Willen we ons huishoudelijk afval optimaal benutten, dan moeten we de grondstoffen erin efficiënter scheiden en terugwinnen.